~~~House Teachers (2013~2014)~

 

Chairperson: MS. Law Sui Kuen

Mr Hui Suet Fai

Ms Chan Wai Long

Ms Lai Kit Yi

Ms Man Hoi Ting

Ms Chu Mui Ying

Ms Wong Siu Wai

Mr Fong Hing Pan

Mr Tung Kwong Wah

Ms Tam Yip Hau

Mr Yiu To Sing